Het verhaal achter elke woning…


Elke door ons opgeleverde woning heeft zijn eigen verhaal. Met zorgvuldig gekozen materialen en exclusieve details. Het resultaat van doordachte keuzes die in nauwe samenspraak met ontwerper en bewoners zijn gemaakt. Dromen over toekomst, samengevat in een ontwerp dat stap voor stap een concreet huis werd. En nog belangrijker, want dat is ons doel: een echt thuis, waarin al uw persoonlijke wensen zijn uitgewerkt.

Bouwen in de buurt

De buurt waarin we uw huis gaan bouwen, is net zo belangrijk als de woning zelf. Natuurlijk heeft u zelf al een bepaald gevoel en beeld bij uw toekomstige woonomgeving. Naast deze persoonlijke voorkeuren, zijn de rationele zaken uiteraard ook van groot belang. En daarbij helpen we u graag. Daarom bekijken we, voordat we met een ontwerp aan de slag gaan, uiteraard eerst wat het bestemmingsplan is in de omgeving die u op het oog heeft voor uw droomhuis. De gemeente heeft nl. in een bestemmingsplan vastgelegd wat de doelen en voorschriften zijn over het gebruik en de opstallen van de grond waarop uw woning komt te staan. Dit zijn immers bindende voorwaarden, die we goed in beeld moeten hebben, zodat we het ontwerp hierop kunnen afstemmen.

De regels voor bouwen in uw buurt

Zo voorkomen we verrassingen of teleurstellingen achteraf. We zoeken de regels, mogelijkheden en eventuele beperkingen tot in detail voor u uit. Een belangrijk onderdeel daarvan is het contact met de welstandscommissie in uw gemeente. Deze onafhankelijke commissie adviseert burgemeester en wethouders. Het is een groep van deskundigen (o.a. architecten) die aangeeft of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk in strijd is met de redelijke eisen van welstand zoals in de welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan is vastgelegd. Zij bepalen of uw bouwplannen esthetisch verantwoord zijn en passen in de omgeving. Ook zien zij toe op de kwaliteit van het ontwerp. Voor uw woning moet u – naast een welstandsgoedkeuring – ook een omgevingsvergunning (dat is een toestemming om te bouwen) aanvragen. In sommige gevallen mag u vergunningsvrij bouwen. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staan de situaties waarvoor u geen omgevingsvergunning nodig heeft.

U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012. Hierin staan minimale bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid.

Uw aannemer is ook uw hulp bij de regelgeving

We kunnen ons voorstellen dat er veel op u af komt in het proces van het bouwen van een eigen woning. U moet veel knopen doorhakken. Er moeten immers veel dingen geregeld worden. Daarom nemen we dit soort praktische zaken, zoals het aanvragen van een welstandsgoedkeuring en omgevingsvergunning, graag van u over. Dat mag u van een aannemer als Allure Bouw verwachten.

Opgeleverde woningen in verschillende buurten

Terug naar uw toekomstige huis. Het uitgebreide scala aan door ons opgeleverde woningen vertelt u de rest van het verhaal. Over eigentijdse duurzame oplossingen en materiaalkeuzes. Over degelijke constructies waar u – letterlijk en figuurlijk – op kunt bouwen. Bekijk onze voorbeeldprojecten voor een goed beeld van de vele mogelijkheden, modellen en varianten.

Bouwen in uw buurt

We kijken met veel plezier terug op onze projecten in o.a. Hoofddorp, Den Hoorn, Benthuizen en Amstelveen. Benieuwd of we ook in uw buurt bouwen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.